A continuació teniu el calendari de preinscripcions i matricules a l'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius pel proper curs 2016 - 2017

  ESO

 • Preinscripció: del 30 de març al 7 d'abril
 • Matrícula alumnes nous de 1r. ESO: del 13 al 17 de juny

 

BATXILLERAT

 • BATXILLERAT: Preinscripció: del 18 al 25 de maig
 • Matrícula: del 5 al 12 de juliol

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

 • Preinscripció: del 18 al 25 de maig
 • Matrícula: del 5 al 12 de juliol

 

CURS D'ACCÉS A GRAU SUPERIOR (CAS)

 •  Preinscripció: del 5 al 12 de juliol

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

 • Preinscripció: del 26 de maig al 1 de juny
 • Matrícula: del 5 al 12 de juliol

 

PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ - FIAP (Antic PQPI)

 • Preinscripció: del 17 al 27 de maig.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR PER LA PREINSCRIPCIÓ

 • Fotocòpia del Llibre de família (menors d'edat)
 • Original i fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor (menors d'edat)
 • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o Targeta de residència on consta el NIE
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària
 • Altres documents que acreditin puntuació a efectes del barem (Renda anual, germans/pares/tutors al centre, discapacitats, família nombrosa o monoparental, malaltia crònica de l'alumne),.....-segons normativa actual- (No per PQPI_FIAP)
 • En el cas dels Cicles Formatius cal aportar també els documents que li permeten accedir al Cicle Formatiu on figuri la nota mitjana obtinguda
 • Si es vol accedir a Batxillerati o Cicles Formatius de Grau Mitjài prové d'ESO, de forma provisional s'aporta el certificat amb la nota mitjana fins a 3r d'ESO
 • Curs CAS: també han de presentar Certificat d'haver superat un Cicle Mitjà, i original i fotocòpia d'haver sol·licitat el títol corresponent

 La tramesa de sol·licituds és pot fer per Internet