El passat 20 d'octubre els alumnes dels CF de Gestió Administrativa,  de Sistemes Microinformàtics de 2n. assignatura Empresa i Iniciativa Emprenedora, de Batxillerat assignatura d'Economia i els del CF grau superior d'Administració i Finances van assistir als tallers d'educació financera "els teus primers productes bancaris". Un total d'uns 100 alumnes del nostre centre van rebre aquesta formació.

Aquests tallers van ser oferts per AICEC-ADICAE que és l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya.